Wilt u binnen uw werk, studie, vrijwilligerswerk of maatschappelijk functioneren gesprekken kunnen voeren waarin u nét iets dieper op de materie ingaat? Wilt u uw analysevaardigheden vergroten? Heeft u interesse in de manier waarop filosofen door de eeuwen heen met de belangrijke vraagstukken in ons menselijk bestaan zijn omgegaan én wilt u op de hoogte raken van de modernste filosofische inzichten?
Dan is Filosofie voor Volwassenen bij het VAVO Lyceum van Twente een goed opleidingsprogramma voor u.

Havo-certificaat filosofie

Het VAVO Lyceum van Twente biedt het havo-programma filosofie als opleiding aan voor volwassenen. In een kleine studiegroep bouwt u onder begeleiding van enthousiaste en deskundige docenten een gedegen filosofische ondergrond op. Daarnaast werkt u aan uw eigen filosofische vaardigheden.

In het eerste jaar komt het havo examenonderwerp ‘persoonlijke identiteit’ aan bod. Dit sluit u af met deelname aan het landelijk havo-examen filosofie. Het tweede jaar gaat u in op het vwo-examenonderwerp ‘scepticisme’. U neemt dan deel aan het landelijk vwo-examen filosofie.  U kunt zo in het bezit komen van een officieel havo- en vwo-certificaat.

Opleidingsprogramma eerste jaar

In het eerste jaar ligt het zwaartepunt van de lessen op het onderwerp persoonlijke identiteit. We behandelen verschillende filosofen die hun licht hebben laten schijnen over kwesties als authenticiteit, autonomie, zelfkennis. Daarnaast wordt een ondergrond gelegd voor de filosofische domeinen wijsgerige antropologie, ethiek, sociale filosofie.
De gebruikte boeken zijn: Cogito van Eva-Anne Le Coultre en Ik, filosofie van het zelf van de Bruin, Jongepier en de Maagt.

Opleidingsprogramma tweede jaar

In het tweede jaar wordt nader ingegaan op het examenonderwerp ‘scepticisme’. Uitgangspunt hierbij is het Het voordeel van de twijfel van Tim de Mey. Verschillende benaderingswijzen van het scepticisme komen aan bod, zoals epistemologisch scepticisme (wat kunnen we weten), conceptueel scepticisme (kunnen we elkaar wel begrijpen), pyrronisme, tolerantie en zelfkritisch denken.

Toelaatbaarheid 

U heeft geen speciale vooropleiding nodig om aan het programma deel te nemen. Wel wordt verwacht dat u het leuk vindt om zich te verdiepen in allerlei denkwijzen, die op het eerste gezicht misschien niet voor de hand liggen. Het kunnen betwijfelen van eigen zekerheden, (zelf)reflectie en openstaan voor gedachte-experimenten vormen een goede basis voor een succesvolle opleiding.

Studielast

Gedurende twee jaar is er elke week (buiten de schoolvakanties en examenperioden) een bijeenkomst van drie en een half uur. Per bijeenkomst besteedt u ook nog ongeveer 3 uur aan zelfstudie. 

Lestijden en locatie

De lessen starten half september 2018. Het aantal lesweken is 21 per jaar.

De lessen vinden plaats op onze locatie aan de Piet Heinstraat in Enschede op een avond van 18:30– 21:45 uur.

Kosten

De kosten van dit programma zijn: € 195,= per jaar. Dit bedrag is inclusief boeken/lesmateriaal.

Literatuur

Cogito, Ik denk, inleiding in de filosofie, Eva-Anne Le Coultre, Veen Media, 2014


Ik, filosofie van het zelf, Leon de Bruin, Fleur Jongepier en Sem de Maagt, Boom, 2017

Het voordeel van de twijfel, Tim de Mey, Lemniscaat 2014 (tweede jaar)

Aanmelden

Meld u aan - bij voorkeur vóór 1 september 2018 - voor deze Vwo-opleiding en vermeld daarbij in het tekstvak: "Filosofie voor Volwassenen". U ontvangt daarna een digitale uitnodiging voor een kennismakings- en intakegesprek.