Het VAVO Lyceum van Twente leidt (jong)volwassenen op voor vmbo-tl, havo of vwo diploma of één of meerdere certificaat, dus met precies dezelfde waarde als diploma's van het Voortgezet Onderwijs (VO).

Over de opleiding

Het vmbo is een éénjarige opleiding. In één jaar behandelen we de leerstof van vmbo-tl 3 en 4. Je kunt een volledig of een deelpakket kiezen. Heb je al vmbo-examen gedaan, maar ben je gezakt, dan hoef je alleen die vakken over te doen die nodig zijn voor het behalen van het diploma. 

Als je gezakt bent voor één of twee vakken kun je in sommige gevallen de opleiding combineren met een mbo-opleiding.

Sectoren

 • Zorg & Welzijn: biologie / wiskunde / geschiedenis of aardrijkskunde of maatschappijleer 2 (+ nog 2 vakken)
 • Economie: economie / wiskunde of Duits of Frans (+ nog 2 vakken)
 • Techniek: wiskunde en nask 1 (+ nog 2 vakken)

Voor alle sectoren zijn Nederlands, Engels, maatschappijleer 1, het sectorwerkstuk en de rekentoets 2F verplicht

Toekomstmogelijkheden

Na het behalen van het diploma kun je naar het mbo of naar de VAVO-opleiding havo-schakel.

Toelatingseisen

 • vmbo 3 theoretische of gemengde leerweg 
 • of vmbo 4 theoretische of gemengde leerweg zonder diploma
 • of havo 3
 • of diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
 • of diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg met afgebroken mbo-opleiding (na intaketest)
 • of een hiermee vergelijkwaardig niveau

Wanneer heb je je diploma?

Gedurende het schooljaar zijn er drie weken schoolexamens, gevolgd door een Centraal Examen, indien de cijfers voldoen aan de eisen dan krijg je je diploma uitgereikt. 

Welke vakken kun je onder andere volgen?

 • aardrijkskunde
 • biologie
 • Duits
 • economie
 • Engels
 • Frans
 • geschiedenis
 • maatschappijleer 1 (SE-vak)
 • maatschappijleer 2
 • nask1
 • Nederlands
 • studievaardigheid
 • wiskunde

 Let op: De lessen vinden overdag plaats. Het avondaanbod is afhankelijk van het aantal aanmeldingen per vak.