Voor een VAVO-opleiding gelden diverse bekostigingsmogelijkheden.

Tegemoetkoming in de kosten

  Tegemoetkoming in de kosten
Voltijd Deeltijd
Rijksfinanciering

> 18 jaar

Tegemoetkoming scholieren
(www.DUO.nl)

> 18 jaar

Tegemoetkoming deeltijders

(≥ 6 lesuren per week)
(www.DUO.nl)

Uitbesteed door vo-school
(Rutte-regeling)

< 18 jaar

- Kinderbijslag
- Gratis schoolboeken

> 18 jaar

- Tegemoetkoming Scholieren 
(www.DUO.nl)
- Gratis schoolboeken

< 18 jaar

- Evt. kinderbijslag, zie www.svb.nl

> 18 jaar

- Tegemoetkoming Scholieren 
(www.DUO.nl)
- Gratis schoolboeken

Particuliere basis

> 18 jaar 

- Tegemoetkoming scholieren

> 18 jaar

- Tegemoetkoming Deeltijders 
(≥ 6 lesuren)

Studiekosten

Studiekosten
Voltijd Deeltijd

> 18 jaar

  • Lesgeld € 1137,- (*)
  • (huur)boeken

Tegemoetkoming Scholieren

> 18 jaar

  • Cursusgeld: € 40,--x aantal lesuur op het VAVO-rooster
  • (huur)boeken
  • Flitstraject € 350,-

Tegemoetkoming Deeltijders (> 6 lesuren)

< 18 jaar

  • Kinderbijslag
  • Gratis boeken
  • Flitstraject € 350,-


> 18 jaar

(géén lesgeld)

  • Tegemoetkoming Scholieren
  • Gratis boeken

< 18 jaar

  • Kinderbijslag
  • Gratis boeken

 


> 18 jaar

  • Tegemoetkoming Scholieren
  • Gratis boeken

 

(*)    Indien op 1 augustus (2017) 18 jaar

(**)   Het VAVO Lyceum vraagt geen eigen bijdrage