Voor een VAVO-opleiding gelden diverse bekostigingsmogelijkheden.

Tegemoetkoming in de kosten

  Tegemoetkoming in de kosten
Voltijd Deeltijd
Rijksfinanciering

> 18 jaar

Tegemoetkoming scholieren
(www.DUO.nl)

> 18 jaar

Tegemoetkoming deeltijders

(≥ 6 lesuren per week)
(www.DUO.nl)

Uitbesteed door vo-school
(Rutte-regeling)

< 18 jaar

- Kinderbijslag
- Gratis schoolboeken

> 18 jaar

- Tegemoetkoming Scholieren 
(www.DUO.nl)
- Gratis schoolboeken

< 18 jaar

- Evt. kinderbijslag, zie www.svb.nl

> 18 jaar

- Tegemoetkoming Scholieren 
(www.DUO.nl)
- Gratis schoolboeken

Particuliere basis

> 18 jaar 

- Tegemoetkoming scholieren

> 18 jaar

- Tegemoetkoming Deeltijders 
(≥ 6 lesuren)

Studiekosten

Studiekosten
Voltijd Deeltijd

> 18 jaar

 • Lesgeld € 1155,- (*)
 • (huur)boeken

Tegemoetkoming Scholieren

> 18 jaar

 • Cursusgeld: € 30,40 x aantal lesuur op het VAVO-rooster
 • (huur)boeken
 • Flitstraject € 350,-

Tegemoetkoming Deeltijders (> 6 lesuren)

< 18 jaar

 • Kinderbijslag
 • Gratis boeken
 • Flitstraject € 350,-


> 18 jaar

(géén lesgeld)

 • Tegemoetkoming Scholieren
 • Gratis boeken

< 18 jaar

 • Kinderbijslag
 • Gratis boeken

 


> 18 jaar

 • Tegemoetkoming Scholieren
 • Gratis boeken

 

(*)    Indien op 1 augustus (2018) 18 jaar

(**)   Het VAVO Lyceum vraagt geen eigen bijdrage