Het VAVO Lyceum van Twente leidt (jong)volwassenen op voor een
mavo/vmbo-tl-, havo- of vwo-diploma of voor een of meerdere certificaten.

Over de opleiding

Havo (tweejarig maatwerktraject)

Bij het 2-jarig traject volg je maximaal 5 havo-vakken, die je afsluit met een eindexamen. In het tweede jaar sluit je de opleiding af door in de resterende vakken eindexamen te doen en eventueel ook nog voor een vak waarvoor je het eerste jaar bent gezakt. In dit 2-jarig traject volg je wekelijks meer verplichte lessen met meer vakgerichte begeleiding.

Havo (driejarig maatwerktraject)

Indien je een mavo/vmbo-tl diploma hebt, maar er nog onvolkomenheden zijn in je vakkennis of havo-vaardigheden, kunnen we je een driejarig maatwerktraject aanbieden. In het eerste jaar volg je maximaal 3 havo-examenvakken en verbeter je bij de Mavo+ je vakkennis voor maximaal 3 vakken. Daarnaast volg je het vak Havo-doorstroom om je kans op succes te vergroten. In deze mavo-havo-combinatie letten we scherp op jouw aanwezigheid, inzet en cijfers. Eventueel kun je een bindend studie-advies krijgen om te stoppen, omdat bijvoorbeeld een mbo-opleiding toch beter bij jou past.

Intensieve Begeleiding

Bij deze maatwerktrajecten krijg je meer onderwijs per vak, ook vóór, tijdens en ná de zomervakantie. Ook word je extra begeleid om je opleiding succesvol af te ronden. Naast onze gebruikelijke begeleidingsmix zullen we scherp letten op jouw aanwezigheid, inzet en cijfers.

Gemeenschappelijk deel
 • Nederlands

 

 • Engels

 

 • maatschappijleer

 

 • rekenen 3F

 

 • PWS
   
Profielen  
Cultuur & Maatschappij
 • geschiedenis

 

 • Duits of Frans

 

 • aardrijkskunde, maatschappijwetenschappen of economie

 

 • Duits, Frans of flosofie
   
Economie & Maatschappij
 • geschiedenis

 

 • wiskunde A

 

 • economie

 

 • aardrijkskunde, maatschappijwetenschappen, M&O, Duits of Frans
   
Natuur & Gezondheid
 • wiskunde A f wiskunde B

 

 • scheikunde

 

 • biologie

 

 • aardrijkskunde of natuurkunde

 

 
Natuur & Techniek
 • wiskunde B

 

 • natuurkunde

 

 • scheikunde

 

 • biologie of informatica
   
Vrij deel
 • 1 overig vak

Toelatingseisen

 • vmbo-tl/mavo met diploma: na overleg/intake(test)
 • of een overgangsbewijs van havo-3 naar havo-4
 • of een mbo-diploma niveau 3
 • of een hiermee vergelijkbaar niveau

Wanneer heb je je diploma?

Afhankelijk van je vooropleidingen kun je bij ons het havo-diploma in één of twee jaar behalen. Als je in een schooljaar met een vak begint, ga je voor dat vak school- en eindexamen doen. Je kunt dat vak afsluiten met een certificaat. Als je voldoet aan de exameneisen (slaag/zakregeling), kunnen de certificaten tot een havo-diploma leiden.

 

Welke vakken kun je onder andere volgen?

 • ‚Äčaardrijkskunde
 • biologie
 • Duitse taal en literatuur
 • economie
 • Engelse taal en literatuur
 • filosofie
 • Franse taal en literatuur
 • geschiedenis
 • informatica (SE-vak)
 • maatschappijleer (SE-vak)
 • maatschappijwetenschappen
 • management & organisatie
 • natuurkunde
 • Nederlandse taal en literatuur
 • rekenen 3F
 • wiskunde A en B
 • profielwerkstuk