Het VAVO Lyceum van Twente biedt het vwo-programma Informatica als eenjarige opleiding aan.

Wilt u binnen uw werk, studie, vrijwilligerswerk of maatschappelijk functioneren de informatiebehoefte beheersen waarbij u nét iets dieper op de materie ingaat? Wilt u uw computervaardigheden vergroten? Heeft u interesse in de manier waarop computers en computersystemen belangrijke bijdragen leveren in ons dagelijks leven én wilt u op de hoogte raken van de nieuwste ontwikkelingen? Dan is Informatica voor Volwassenen bij het VAVO Lyceum een goed opleidingsprogramma voor u.

In een kleine studiegroep bouwt u onder begeleiding van een enthousiaste en deskundige docent een gedegen kennis over informatica op. Daarnaast werkt u aan uw eigen praktische computervaardigheden door toepassing van de opgedane kennis in concrete producten. U neemt dan deel aan het examen informatica, waardoor u in het bezit kunt komen van een officieel VWO-certificaat.

Opleidingsprogramma

De opleiding is verdeeld in een aantal modules:

  • informatica
  • hardware
  • software
  • programmeren
  • datacommunicatie en netwerken
  • projectmanagement
  • schematechnieken en databases

De methode Fundament Informatica vormt de handwijzing voor de opleiding. Naast deze theoretische basis werkt u aan praktische vaardigheden als het bouwen van websites, databases, applicaties en het gebruik van diverse toepassingen voor (kantoor-) automatisering (MS Office). De opleiding wordt afgesloten met een Schoolexamen waarvan het resultaat wordt gecombineerd met uw praktijkwerk.

Toelaatbaarheid

U heeft geen speciale vooropleiding nodig om aan het programma deel te nemen. Wel wordt verwacht dat u het leuk vindt om zich bezig te houden met allerlei aspecten en technieken binnen het vakgebied informatica. Het is van belang dat u de beschikking heeft over een redelijk recente computer en een internet-aansluiting.

Studielast

Gedurende de opleiding is er elke week (buiten de schoolvakanties en examenperioden) een bijeenkomst van twee lesuren. Per bijeenkomst besteedt u ook nog ongeveer 5 uur aan zelfstudie en projecten.

Literatuur

Fundament Informatica, Deel 1, module I-IV Wesdorp, Instruct, 2016
Fundament Informatica, Deel 2, module V-VII Wesdorp, Instruct, 2016

Lestijden en locatie

De lessen vinden plaats op onze locatie aan de Piet Heinstraat in Enschede op maandagavond van 19:15 – 21:00 uur.(onder voorbehoud)

Kosten en duur

De opleiding start half september 2018. Het aantal lesweken is 21. De kosten van dit programma zijn: € 195,= per jaar. Dit bedrag is inclusief boeken/lesmateriaal.

Aanmelden


Meld u aan - bij voorkeur vóór 1 september 2018 - voor deze Vwo-opleiding en vermeld daarbij in het tekstvak: "Informatica voor Volwassenen". U ontvangt daarna een digitale uitnodiging voor een kennismakings- en intakegesprek.