Het VAVO-Lyceum Twente leidt (jong) volwassenen op voor een
mavo/vmbo-tl-, havo- of vwo-diploma of voor één of meerdere certificaten.

Over deze opleiding

Het vwo is een éénjarige opleiding. In één jaar behandelen we de leerstof van vwo 5 en 6. Je kunt een volledig of een deelpakket kiezen. Heb je al vwo-examen gedaan, maar ben je gezakt, dan hoef je alleen die vakken over te doen die nodig zijn voor het behalen van het diploma.

Als je gezakt bent voor één of twee vakken kun je in sommige gevallen de opleiding combineren met een mbo-opleiding of hbo-opleiding.

Gemeenschappelijk deel
 • Nederlands
 
 • Engels

 

 • Duits of Frans

 

 • maatschappijleer

 

 • rekenen 3F

 

 • PWS
Profielen  
Cultuur & Maatschappij
 • wiskunde A of wiskunde C

 

 • geschiedenis

 

 • aardrijkskunde, maatschappijwetenschappen of economie

 

 • Duits, Frans of filosofie
   
Economie & Maatschappij
 • geschiedenis

 

 • wiskunde A

 

 • economie

 

 • aardrijkskunde, maatschappijwetensschappen, M&O, Duits of Frans
   
   
Natuur & Gezondheid
 • wiskunde A of wiskunde B

 

 • scheikunde

 

 • biologie

 

 • aardrijkskunde of natuurkunde
   
Natuur & Techniek
 • wiskunde B

 

 • natuurkunde

 

 • scheikunde

 

 • biologie of informatica
   
Vrij deel
 • 1 overig vak
   

Toekomstmogelijkheden

Na het behalen van je diploma kun je naar het hbo of de universiteit.

Toelatingseisen

 • havo-diploma (ter beoordeling opleidingscoördinator)
 • of vwo-5 (ter beoordeling opleidingscoördinator)
 • of vwo-6
 • of een hiermee vergelijkbaar niveau

Wanneer heb je je diploma?

Gedurende het schooljaar zijn er drie schoolexamenweken, gevolgd door een Centraal Examen, indien de cijfers voldoen aan de eisen dan krijg je je diploma of certificaat uitgereikt. 

Welke vakken kun je onder andere volgen?

 • aardrijkskunde
 • algemene natuurwetenschappen
 • biologie
 • Duitse taal en literatuur
 • economie
 • Engelse taal en literatuur
 • filosofie
 • Franse taal en literatuur
 • geschiedenis
 • informatica 
 • maatschappijleer
 • maatschappijwetenschappen
 • management & organisatie
 • natuurkunde
 • Nederlandse taal en literatuur
 • scheikunde
 • wiskunde A
 • wiskunde B
 • wiskunde C