De VAVO-opleidingen bieden aan (jong) volwassenen de mogelijkheid om een vmbo-tl-, havo- of vwo-diploma, of certificaten te behalen. Wij zijn een relatief kleine school met mogelijkheden voor intensief contact met de leerling. Wij bieden compact onderwijs aan en voor de Top-opleidingen doen de leerlingen na acht maanden al examen.

Daarnaast biedt het VAVO diverse combitrajecten aan. Speciaal voor leerlingen die net gezakt zijn voor hun havo of vwo bestaat de mogelijkheid om in één jaar zowel het havo- of vwo-diploma, als een mbo-diploma niveau 4 te behalen. Deze combi-opleiding is een goede voorbereiding op het hbo. In sommige gevallen is het voor net gezakte havo- of vwo-leerlingen mogelijk het VAVO te combineren met een hbo-opleiding.

Aanpak leerlingenbegeleiding

Onze opleidingen kenmerken zich door een gestructureerde aanpak en een intensieve begeleiding van de leerling. Van de leerlingen verwachten we een gemotiveerde werkhouding en een vaste wil om te slagen. De leerling wordt begeleid door een mentor die o.a. de studievoortgang en de presentie in de gaten houdt. Voor specifieke vragen of bij problemen kan de mentor, indien nodig, doorverwijzen naar een andere functionaris. Lees meer>>

Doelstellingen

 • Het behalen van een officieel diploma of certificaten
 • Het voorbereiden van leerlingen op het examen
 • Het wegwerken van achterstanden
 • Het vergroten van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en zelfverantwoordelijkheid
 • Het gestructureerd doorstromen naar een passende vervolgonderwijs

Doelgroep

Tot de doelgroep behoren leerlingen met verschillende achtergronden. Zowel laatbloeiers als leerlingen met problemen van uiteenlopende aard zijn welkom. We kunnen uiteraard niet alle problemen oplossen, maar ondersteunen wel bij het zelf oplossen van deze problemen. Wij kennen zes verschillende groepen leerlingen.

Instromen

Het VAVO kent drie instroomvarianten

 1. Uitbesteding door VO-school
 2. Rijksfinanciering
 3. Op particuliere basis

Sleutelwoorden tot succes

 • Bereidheid tot hard werken
 • Goed communiceren
 • Verantwoordelijkheid nemen en dragen
 • Afspraken maken en nakomen

Studiekosten

Voor een VAVO-opleiding gelden diverse bekostigingsmogelijkheden.