Voor een VAVO-opleiding gelden diverse bekostigingsmogelijkheden.

Financiën VAVO Lyceum schooljaar 2018-2019

 

 

 

      Rijksbudget > 18 jaar

   Uitbesteed door

   VO-school > 18 jaar

   Uitbesteed door

   VO-school <18 jaar

Voltijd opleiding

Kosten:

  Eigen bijdrage: € 0

  Lesgeld: €1.155 *

 

   Eigen bijdrage: € 0

   (Géén lesgeld)

   Eigen bijdrage:€ 0

 

Recht op:

Tegemoetkoming

Scholieren

 (www.duo.nl)

    Tegemoetkoming

    Scholieren 

     (www.duo.nl)

  

    Gratis boeken

 

     Kinderbijslag

    (www.svb.nl)

 

 

    Gratis boeken

 

Deeltijd opleiding

 

 

 Kosten:

 

 

 

Eigen bijdrage:€ 0

 

Cursusgeld:

€ 30,40 x aantal lesuren op het VAVO-weekrooster

 

 

   Eigen bijdrage:€ 0

 

 

  Eigen bijdrage:€ 0

 

 

Recht op:

 Tegemoetkoming

  Deeltijders (>6 lesuren)

   (www.duo.nl)

   Tegemoetkoming

   Scholieren

   (www.duo.nl)

   Gratis boeken

 

Gratis boeken

 

 

 

 

 

 (*)       Indien op 1 augustus (2018) 18 jaar.