Voor een VAVO-opleiding gelden diverse bekostigingsmogelijkheden.

Financiën VAVO Lyceum schooljaar 2022 - 2023

 

 

 

 Rijksbudget > 18 jaar***

   Uitbesteed door

   VO-school > 18 jaar

   Uitbesteed door

   VO-school <18 jaar

Voltijd opleiding

Kosten**:

     Lesgeld: € 1239,- *

     (huur)boeken

 

    (Géén lesgeld)

  

 

Recht op:

Tegemoetkoming

Scholieren

 (www.duo.nl)

    Tegemoetkoming

    Scholieren 

     (www.duo.nl)

     Gratis boeken

 

    Kinderbijslag

 

    (www.svb.nl)

     Gratis boeken

 

Deeltijd opleiding

Kosten**:

 

Cursusgeld*:

€ 32,80 x aantal lesuren op het VAVO-weekrooster

(Voorbeeld: 6 lesuren per week:6 x € 32,80 =  € 196,80 voor een heel jaar)

(huur)boeken

 

 

  

 

 

  

 

 

Recht op:

   Tegemoetkoming

   Deeltijders (>6 lesuren)

   (www.duo.nl)

   Tegemoetkoming

   Scholieren

   (www.duo.nl)

   Gratis boeken

 

Kinderbijslag

 

(www.svb.nl)

Gratis boeken

 

 

 

 

 

 (*)       Indien op 1 augustus (2022) 18 jaar.

(**)       Het VAVO Lyceum vraagt geen eigen bijdrage.

(***)     Indien de leerling in het schooljaar 2022-2023 18 jaar wordt én niet meer staat ingeschreven bij een VO-school kan hij ook worden ingeschreven bij het VAVO. Hiervoor is echter toestemming van leerplicht nodig.