Het VAVO Lyceum van Twente leidt (jong)volwassenen op voor mavo/vmbo-tl, havo of vwo diploma of één of meerdere certificaat, dus met precies dezelfde waarde als diploma's van het Voortgezet Onderwijs (VO).

Over de opleiding

In één jaar behandelen we de leerstof van vmbo-tl 3 en 4. Je kunt een volledig of een deelpakket volgen, dat wordt in overleg bepaald.

Heb je al mavo/vmbo-tl-examen gedaan, maar ben je gezakt? Dan hoef je alleen die vakken over te doen die nodig zijn voor het behalen van het diploma. Daarna kun je naar het mbo of naar Havo-maatwerk 2- of 3-jarig.

Wil je na de mavo naar het havo? Dan verplichten wij een extra examenvak en passen we het pakket aan op jouw profiel. Daarnaast komen er voorbereidende havo-lessen om de overstap naar havo zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Gemeenschappelijk deel
 • Nederlands

 

 • Engels

 

 • maatschappijleer

 

 • rekenen 2F

 

 • LOB & PWS
   
Profielen  
Zorg & Welzijn
 • biologie

 

 • wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde of maatschappijkunde

 

 
Economie
 • economie
   
Techniek
 • wiskunde
 
 • nask 1
   
Vrij deel
 • minimaal 2 overige vakken (3 vakken bij Havo wens)
   
   

Voor alle profielen zijn Nederlands, Engels, maatschappijleer, LOB, het profielwerkstuk en de rekentoets 2F verplicht.

Toelatingseisen

 • vmbo 3 theoretische of gemengde leerweg
 • of vmbo 4 theoretische of gemengde leerweg zonder diploma
 • of havo3
 • of diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
 • of diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg met afgebroken mbo-opleiding (na intaketest)
 • of een hiermee vergelijkbaar niveau

Wanneer heb je je diploma?

Gedurende het schooljaar zijn er drie weken schoolexamens, gevolgd door een Centraal Examen, indien de cijfers voldoen aan de eisen dan krijg je je diploma uitgereikt. 

Welke vakken kun je onder andere volgen?

 • aardrijkskunde
 • biologie
 • Duits
 • economie
 • Engels
 • Frans
 • geschiedenis
 • informatietechnologie (SE-vak)
 • LOB
 • maatschappijleer (SE-vak)
 • maatschappijkunde
 • nask1
 • nask2
 • Nederlands
 • rekenen 2F
 • wiskunde

 Let op: De lessen vinden overdag plaats. Het avondaanbod is afhankelijk van het aantal aanmeldingen per vak.