Leerlingen kunnen op drie manieren voor het VAVO ingeschreven worden nl.:

1. Via uitbesteding door een VO-school

Leerlingen van 16 jaar en ouder kunnen, onder bepaalde voorwaarden, door een VO-school uitbesteed worden aan het VAVO.
Uitbesteden houdt in dat de leerling ingeschreven blijft staan bij de VO-school, maar lessen volgt op het VAVO.
De VO-school beslist of ze een leerling willen uitbesteden.

Merk op:

  • de VO-school is niet verplicht om een leerling uit te besteden
  • voor leerlingen van 18 jaar en ouder is uitbesteding alleen toegestaan indien de leerling ononderbroken bij een VO-school ingeschreven heeft gestaan.

2. Via Rijksfinanciering

Indien de leerling 18 jaar of ouder is kan de leerling via Rijksfinanciering bij het VAVO ingeschreven worden.
De leerling moet dan opgenomen zijn in het GBA (= gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens), d.w.z. de leerling moet in Nederland wonen.

Als de leerling niet is opgenomen in de GBA dan kan de leerling alleen op Rijksfinanciering ingeschreven worden als:

  • de leerling onderwijs volgt in Nederland, en
  • de leerling in Nederland, België of een van de bondsstaten Noord-Rijnland-Westfalen, Nedersaksen en Bremen van de Bondsrepubliek Duitsland woont (uit: staatsblad nr. 450 13 september 2012)

3. Op particuliere basis

Indien de leerling 18 jaar of ouder is en de leerling kan niet uitbesteed of via Rijksfinanciering ingeschreven worden, dan kan inschrijven op particuliere basis een optie zijn.
(Bijv. leerlingen in het flitstraject kunnen alleen op particuliere basis voor het VAVO ingeschreven worden.)