Tot de doelgroep van de VAVO-opleidingen behoren leerlingen met verschillende achtergronden. Zowel laatbloeiers als leerlingen met problemen van uiteenlopende aard zijn welkom. We kunnen uiteraard niet alle problemen oplossen, maar ondersteunen wel bij het zelf oplossen van deze problemen.

Zes verschillende groepen

Wij kennen zes verschillende groepen leerlingen die in aanmerking komen voor VAVO-onderwijs:

  1. Leerlingen die afgewezen zijn voor het eindexamen vmbo-tl, havo of vwo.
    Zij hoeven alleen die vakken te doen waarvan het cijfer opgehoogd moet worden om het diploma te kunnen behalen.
  2. Zittenblijvers: Leerlingen die zijn blijven zitten in vmbo-tl 3, havo 4 of vwo 5. Deze leerlingen kunnen in veel gevallen alsnog in 1 jaar hun diploma halen.
  3. Leerlingen die al een vo-diploma hebben behaald en willen opstromen (een hoger diploma willen behalen).
  4. Laatbloeiers: leerlingen die vroeger enkele jaren mavo, havo of vwo hebben gevolgd en spijt hebben dat ze hun school niet hebben afgemaakt.
  5. Leerlingen voor wie om welke reden dan ook, het vavo een betere optie biedt dan de school voor voortgezet onderwijs.
  6. Volwassenen die vanuit de beroepspraktijk hun kennis willen verdiepen op het gebied van één of meerdere vakken, bijvoorbeeld informatica of filosofie.